Dúlával kéSzülni

Dúlával kéSzülni

szülés felkészítés - szüléskísérés - gyermekágy - masszázs

Dúlával kéSzülni

szülés felkészítés - szüléskísérés - gyermekágy - masszázs

Etikai kódex

Tevékenységem során a Békés dúlakör,  mint képzőhelyem és dúlaköröm által megfogalmazott etikait kódexet tartom szem előtt és magamra érvényesnek.

 
BÉKÉS DÚLAKÖR ETIKAI KÓDEXE

(forrás:http://bekesdulakor.hu/wp-content/uploads/2013/03/2013-03-01_BDK_Etikai-kodex.pdf letöltés ideje 2020.02.19.)

1. Magatartási szabályok

1.1. Illem

A dúlának, szülés körüli segítőként mindig a legmagasabb fokú önfegyelemre és alázatra kell törekednie.

1.2. Szakmai fejlődés

A dúla legyen jártas és naprakész a gyakorlathoz szükséges szakismeretekben. Ehhez folyamatosan kell képeznie magát, jó kapcsolatot kell ápolnia a rokon szervezetekkel és más szülést segítő szakemberekkel és csoportokkal.

1.3. Önismeret

A dúlának mindent el kell követnie annak érdekében, hogy önmagával és saját korlátaival tisztában legyen. Képzése ez irányban is szükséges feltétele a hivatása gyakorlásához.

1.4. Becsület

A dúlának mindig a legmagasabb fokú szakmai becsületesség szintjén kell eljárnia.

2. Etikai felelősség a kliensek felé

2.1. A kliens érdekeinek prioritása

A dúla elsődleges szempontja mindig a kliens érdekeinek szem előtt tartása kell legyen.

2.2. A kliens előjogai és jogai

A dúlának mindent el kell követnie azért, hogy a kliens számára megkönnyítse a maximális önrendelkezést.

2.3. Bizalom és magánszféra

A dúlának tisztelnie kell a kliense magánéletét, kulturális hagyományait, vallási hovatartozását, és bizalmasan kell kezelnie minden olyan információt, amihez a szakmai kötelessége teljesítése
közben hozzájutott.

2.4. A dúla szolgálati kötelezettsége

A dúlának meg kell találnia a kliens segítésének módját, akár a saját lehetőségein belül, akár más szakemberhez való átirányítás révén.

2.5. Megbízhatóság

Ha a dúla megállapodott egy klienssel abban, hogy mellette lesz a szülése idején, akkor kötelessége a megállapodásukban foglaltakhoz tartania magát.

2.6. Díjazás

Amikor a díjakat közösen megállapítják, a dúlának meg kell bizonyosodnia arról, hogy azok átgondoltak, arányban állnak a szolgáltatással és figyelembe veszik a kliens fizetőképességét is.

3. Etikai felelősségvállalás a kollégák felé

3.1. Tisztelet, tisztesség és udvariasság

A dúlának tisztességesen, tisztelettel, udvariasan és bizalommal kell közelednie dúlatársaihoz.

3.2. A dúlatársak klienseivel szembeni viselkedés

A dúlának kötelessége tisztességgel és tisztelettel közeledni társai klienseihez.

4. Etikai felelősségvállalás a szülés körül tevékenykedő egészségügyi csapat tagjai felé

4.1 Tisztelet, tisztesség és udvariasság

A dúlának tisztességesen, tisztelettel, udvariasan, jó szándékot feltételezve kell közelednie minden egészségügyi dolgozó felé, akik a szülés körül tevékenykednek.

5. A dúlai hivatással szembeni etikai felelősség

5.1. A szakmai becsület fenntartása

A dúlának kötelessége szem előtt tartania hivatása értékeit, etikáját és küldetését.

6. A társadalommal szembeni etikai kötelességek

6.1. Az anya és a baba jóllétének segítése

A dúlának kötelessége segíteni az anyák és gyermekeik jóllétét, és  ha teheti, azok családjának jóllétét is